PRO NEJMENŠÍ

Jednoduché cvičení na zahnání nudy a posílení cirkusového ducha. Tak pojďme na to.


Kotoul


STOJKA

galionka

HVĚZDA

MOST

VIDEO

Cirkusové žonglování.MOV
cirkusácká hra.MOV
Stojka.MOV
zvířátková rozcvička.mov