Hromnice

Na Hromnice musí slavík vrznout, i kdyby měl zmrznout. Již se prodlužuje den a signály jara jsou znát. Ke Hromnicím se vztahuje nejvíce pranostik. V tomto období již v době předkřesťanské naši předkové vycházeli ven a vzdávali hold svým bohům, např. Perunovi, který byl bohem hromu a blesku a několika dalším, kteří ovládnou naši zahradu. Přijďte se seznámit s obyčeji starověkých Slovanů a zkusit přivolat jaro.

Na zahradě vás čekají stanoviště, na kterých se seznámíte se slovanskými bohy, kteří ovlivňovali úrodu a počasí, mnozí z nich upadli v zapomnění, se jmény jiných se setkáváme dodnes. Dozvíte se, jak a proč byli ve starověku uctívání, můžete se vžít do role pradávných předků a oživit staré zvyky.

Zahrada s expozicí slovanských pohanských bohů bude otevřena od 2. do 16. února, úterý, středa, čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00.

Lada

Perun

Radegast

Triglav

Morena

živa